Polityka prywatności serwisu pracowniaenso.com, zwanego dalej „Serwisem”.

 1. Informacje ogólne: Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług firmy Pracownia Enso…
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma Pracownia Enso…
 3. Administrator gromadzi dane osób, które rejestrują się na szkolenia lub wysyłają formularze kontaktowe. Gromadzone dane osobowe są wykorzystywane do realizacji zawartej umowy między stronami oraz do dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, a także – w przypadku wyrażenia zgody – do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych (wysyłanie informacji handlowych).
 4. Powierzone dane osobowe nie są udostępnienie osobom nieupoważnionym. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami prawa wspólnotowego.
 5. Dane osobowe podane w formularzach są przetwarzane w celu: realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami, dokonania obsługi kontaktu informacyjnego, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pracownia ENSO. (np. windykacja), a także mogą być przetwarzane w celach marketingowych.
 6. Dane osobowe podane w formularzu zakupu usługi są przetwarzane w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika. Przed zawarciem umowy Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, a także że zapoznał się i akceptuje zasady Polityki Prywatności i Regulaminu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy oraz akceptacja zasad Polityki Prywatności i Regulaminu jest obligatoryjna oraz jest warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu i zawarcia umowy pomiędzy stronami. Odmowa podania danych uniemożliwia złożenie zamówienia i zawarcie umowy.
 7. Dane osobowe podane w formularzach kontaktowych są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Użytkownik podając swoje dane w celach kontaktowych, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
 8. Dane osobowe, podane w formularzu zakupu szkolenia mogą być przetwarzane w celach marketingowych, po wyrażeniu przez Użytkownika dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (wysyłanie informacji handlowych), w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez firmę Pracownia ENSO. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna i nie jest warunkiem zawarcia umowy pomiędzy stronami. W każdym momencie osoba, która udzieliła powyższej zgody, ma prawo do jej odwołania.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, związane z realizacją usług, ewentualnie podmiotom świadczącym usługi dochodzenia roszczeń oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 10. Zgromadzone dane osobowe są przetwarzane w trakcie realizacji zamówienia w celu wykonania umowy, a po realizacji zamówienia i wykonaniu umowy przez okres:
  • przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,
  • przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych, wymagających przetwarzania danych,
  • 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały przekazane – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych.
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz Polityka plików „cookies”).
 2. Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Użytkowników serwisu.
 3. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo w dowolnym momencie do ich aktualizacji, usunięcia, zaprzestania przetwarzania, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych podanych w celu rezerwacji szkolenia uniemożliwia zawarcie umowy między stronami. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
 4. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 6. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na adres siedziby firmy lub pocztą elektroniczną na adres pracowniaenso@gmail.com

 

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

Polityka plików „cookies” serwis pracowniaenso.com zwanego dalej „Serwisem”.

 1. Poprzez piki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne (pojedyncze, małe pliki tekstowe) wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika (pobierane na komputerze Użytkownika), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zawarte plikach „cookies” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Strona internetowa nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator Serwisu wykorzystuje te pliki do:
 1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,
 2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
 3. mierzenia interakcji Użytkowników na stronie internetowej,
 4. tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika,
 5. dostosowywania i poprawiania sposobu działania strony internetowej, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na stronie internetowej
 6. badania upodobań Użytkowników, tak aby podnosić jakość naszych usług.
 1. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów Operatora Serwisu, w tym w szczególności Użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 2. Na stronie internetowej mogą być używane dwa rodzaje plików „cookies”:
  a) sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 3. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików „cookies” są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla Użytkownika.
 4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.
 5. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie strony internetowej. Bez plików cookies Użytkownik nie będzie mógł logować się na swoje konto. Brak akceptacji korzystania z plików „cookies” uniemożliwia także prawidłowe korzystanie z koszyka zamówień – pliki cookies wykorzystywane są w celu ustanowienia i utrzymania sesji Użytkownika w systemie oraz wspierają integralność transakcji.